Skip to main content

Communicatie

Communicatie 

Veelal wordt de blik gericht op de producten of diensten van een onderneming. Het is natuurlijk ook mogelijk andere onderwerpen centraal te stellen; de onderneming of instelling zelf bijvoorbeeld.

In een advertentie kunt u uitdrukking geven aan het beleid van uw organisatie en aan de identiteit die de organisatie als geheel wil uitdragen. We spreken dan over corporate advertising.Het onderwerp bij corporate advertising is ingewikkeld. Het gaat meestal niet om zoiets eenvoudigs als een tastbaar product of dienst. Onderwerpen als bedrijfsbeleid, financiële positie en maatschappelijke verantwoording kunt u niet duidelijk maken zonder de nodige nuances ten tonele te voeren.

Websites

Geef een reactie