Skip to main content

Online jaarverslag 2012 Fonds Gehandicaptensport

Zojuist is het online jaarverslag 2012 van Fonds Gehandicaptensport online gegaan. In dit jaarverslag is een uitgebreid verslag te lezen over het fonds in het jaar 2012. Daarnaast is er uiteraard ook informatie te vinden over ambitie en toekomstplannen. Een dergelijk online jaarverslag is een goed voorbeeld van de inzet van moderne media. Het maakt het toegankelijk voor een ieder die dat wil en daarnaast levert het, in tegenstelling tot een gedrukte versie, een aanzienlijke kostenbesparing op. Dit project is een samenwerking met NPD Communications.

Geef een reactie