Skip to main content

Stichting De Initiatieven

Sinds 1 januari 2014 heeft de overheid bepaald dat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht is informatie via internet te verstrekken. Dit is een vereiste voor het behoud of verkrijgen van de ANBI-status. In concreto betekent dit dat deze instellingen verplicht zijn een website te ontwikkelen danwel hun informatie via een website te verstrekken. Geheel in lijn met mijn filosofie om een bepaald deel van mijn tijd te besteden aan chariatieve doelen, heb ik op verzoek voor twee stichtingen een website ontwikkeld. Stichting De Initiatieven (DI) heeft tot doel: “Het doen van uitkeringen aan liefdadige, sociale- en charitatieve instellingen die een algemeen maatschappelijk of cultureel belang beogen danwel het zelfstandig ondersteunen van projecten en/of initiatieven met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang. In het bijzonder projecten die het vredesproces en het Midden Oosten bevorderen.

Geef een reactie