Skip to main content

Website Stichting Fair Chance Krimpen

Sinds 1 januari 2014 heeft de overheid bepaald dat een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht is informatie via internet te verstrekken. Dit is een vereiste voor het behoud of verkrijgen van de ANBI-status. In concreto betekent dit dat deze instellingen verplicht zijn een website te ontwikkelen danwel hun informatie via een website te verstrekken. Geheel in lijn met mijn filosofie om een bepaald deel van mijn tijd te besteden aan chariatieve doelen, heb ik op verzoek voor twee stichtingen een website ontwikkeld. Stichting Fair Chance heeft tot doel: “Door middel van kleinschalige activiteiten als Sinterklaas of dagje uit in de zomervakantie wil Fair Chance ertoe bijdragen dat ook kinderen voor wie er geen financiële middelen binnen de gezinssituatie voor handen zijn, iets hebben om naar uit te kijken. Zodat zij later, net als de meeste kinderen in Nederland, met plezier aan hun jeugd kunnen terugdenken.

Geef een reactie