Skip to main content

Chargeer!

Gisteren is de website van Chargeer! online gegaan. Chargeer! richt zich op gedragsverandering van mensen zowel persoonlijk door individuele coaching als op teamniveau door teambijeenkomsten eventueel gecombineerd met individuele coaching. Een collectieve gedragsverandering leidt tot cultuurverandering in een organisatie. Chargeer! Training & Coaching wordt geleid door twee ervaren trainer/coaches met een gezamenlijke ervaring op het gebied van training en coaching van bijna 25 jaar. Op de website is uitgebreide informatie te vinden over de verschillende trainings- en coachingsvormen welke Chargeer! verzorgd. De website is ontwikkeld in opdracht van NPD Communications.

Geef een reactie