Skip to main content

Regenbuffer.nl

Recent is de website van Regenbuffer online gegaan. Op deze website staan de producten van Hydroblub® centraal. Hydroblob is een innovatief product voor het bufferen en draineren van regenwater. Het absorbeert overtollig regen- en oppervlakte water, om vervolgens dit water af te geven middels infiltratie aan de omliggende bodem. Op de website wordt uitgebreid de werking van het product uitgelegd, zowel in woord als in (bewegend) beeld. Tevens is het mogelijk de producten via de webshop te bestellen.

Geef een reactie