Skip to main content

Online applicatie huurverhoging

In opdracht van Marcelbettonville.com en Mitros heb ik een online applicatie ontwikkeld waarmee huurders van Mitros kunnen bepalen of ze bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging of niet. Door middel van het eenvoudig beantwoorden van vragen krijgt men te zien of men bezwaar kan maken of niet. De doelstelling is dat hierdoor wordt voorkomen dat bewoners voor niets bezwaar maken en dat het aantal telefoontjes naar Mitros aanzienlijk wordt verminderd.

Geef een reactie