Skip to main content

Online jaarverslag 2014 Fonds Gehandicaptensport

Gisteren is het online jaarverslag 2014 van Fonds Gehandicaptensport afgerond. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen ze door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiele) middelen en het geven van voorlichting. Voor het vijfde opeenvolgende jaar heb ik het online jaarverslag verzorgd. Dit betekent dat het gehele jaarverslag inclusief jaarrekening via het web is te bekijken. Voor de jaarrekening heb ik een zogenaamde ‘bladerfunctie’ ontwikkelt waarmee er als het ware door de jaarrekening kan worden gebladerd. Deze opdracht is in samenwerking met NPD Communications uitgevoerd.

Geef een reactie