Skip to main content

Bezwaar-bijstand.nl

Vandaag is de website bezwaar-bijstand.nl online gegaan. Bezwaar-bijstand.nl versterkt en ondersteunt belangen van bijstandsgerechtigden en belangenverenigingen die op enigerlei wijze te maken hebben met bijstand en de Participatiewet. Zij staan in contact met beleidsmakers, ondernemers en inhoudsdeskundigen. Op deze manier willen zij invloed uitoefenen op wet- en regelgeving en ontwikkelingen die samenhangen met het onderwerp bijstand. Zij informeren geïnteresseerden hierover via nieuwsberichten op de website en ze staan dagelijks bijstandsgerechtigden te woord in het spreekuur. Daarnaast organiseren ze jaarlijks meerdere informatieavonden en hebben zij nauw contact met diverse belangenorganisaties die met bijstand van doen hebben.

www.bezwaar-bijstand.nl

Geef een reactie