Skip to main content

Folder Senioren Thuisservice

Senioren Thuisservice biedt niet-medische particuliere thuiszorg voor ouderen aan, waardoor zij langer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen. U kunt hierbij denken aan het helpen bij huishoudelijke taken, lichamelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging. Om de bekendheid en mogelijkheden van Senioren Thuisservice te vergroten heb ik een folder ontwikkeld waarin het een en ander wordt uitgelegd. Deze folder is verspreid bij diverse relevante locaties zoals wachtkamers, bibliotheken en dergelijke. Uiteraard is de folder volledig in lijn met de ingezette huisstijl ontworpen.

Geef een reactie