Skip to main content

Folder De Kinderzorg Kliniek

Recent is de nieuwe folder voor De Zorgkliniek afgerond. De Kinderzorg Kliniek biedt poliklinische zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor kinderen met voedingsproblemen richten ze zich op jonge kinderen tot en met 10 jaar. Het multidisciplinair team bestaande uit gespecialiseerde kinderartsen, verpleegkundig specialisten, pedagoog, kinderpsycholoog, gezinsverpleegkundige en het paramedische team van o.a. de (pre)logopedist, diëtist en kinderfysiotherapeut behandelt het kind én zijn/haar omgeving. De folder biedt algemene informatie over De Kinderzorg Kliniek en zal op diverse plekken zoals bij verwijzers worden verspreid.

Folder CityKids

Voor CityKids heb ik een folder ontworpen die algemene informatie geeft over de diensten van CityKids. Medische Kindzorg Instelling CityKids biedt verschillende vormen van zorg en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een beperking en/of verpleegkundige zorgvraag. 

Flyer netwerkmeeting De Kinderzorg Kliniek

Voor De Kinderzorg Kliniek heb ik een flyer voor de netwerkmeeting mogen ontwerpen. De Kinderzorg Kliniek biedt poliklinische zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor kinderen met voedingsproblemen richten zij zich op jonge kinderen tot en met 10 jaar. Een multidisciplinair team bestaande uit gespecialiseerde kinderartsen, verpleegkundig specialisten, pedagoog, kinderpsycholoog, gezinsverpleegkundige en het paramedische team van o.a.de (pre)logopedist, diëtist en kinderfysiotherapeut behandelt het kind én zijn/haar omgeving. Regelmatig organiseert De Kinderzorg Kliniek netwerkmeetings om hun kennis en ervaring te delen met bijvoorbeeld huisartsen, jeugd- en kinderartsen,verpleegkundig specialisten, kinder- en jeugdverpleegkundigen. Deze flyer geeft informatie over de netwerkmeeting met als thema’s huilbaby’s en voedingsproblemen.

dekinderzorgkliniek.nl

Flyer Sinterklaasfeest 2019

Stichting Pallieter en Bungelland organiseren een SINTERKLAASFEEST op maandag 18 november 2019. Dit gratis Sinterklaasfeest is voor gezinnen met een ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch ziek of gehandicapt kind. Tussen 9.00 – 20.00 uur is Bungelland Rotterdam exclusief toegankelijk voor iedereen die zich heeft aangemeld. Met veel plezier heb ik de flyer ontworpen.

Lees verder

Flyer Het Kinderparadijs 2019

Binnenkort rolt de nieuwe flyer van Het Kinderparadijs van de drukpers. Kinderopvang & Buitenschoolse opvang (BSO) ‘Het Kinderparadijs’ is al langer dan 30 jaar een begrip op het gebied van professionele kinderopvang in de regio Capelle. Consistente kwaliteit, gecertificeerde pedagogische medewerkers en het creëren van een tweede-huis ervaring voor het kind zijn de kernwaarden. Ter promotie van de activiteiten is een A5-flyer ontwikkeld met daarop de kerninformatie van Het Kinderparadijs.

Lees verder

Flyer regenbuffer.nl – hansbouwstaal.nl-2017

Onlangs heb ik voor regenbuffer.nl en hansbouwstaal.nl een flyer ontworpen waarbij voor beide websites een zijde van de flyer beschikbaar was. Ik heb voor een herkenbare vormgeving gekozen waarbij er wel duidelijk een onderscheid is in beide zijdes. De flyer wordt in een hoge oplage gedrukt om ook ‘offline’ promotie te kunnen maken voor deze beide websites.

Nieuwsbrief Anker Rotterdam

Vandaag is de nieuwste nieuwsbrief van Anker Rotterdam afgerond. Anker Rotterdam is gespecialiseerd in het adviseren, leveren en realiseren van complete verlichtings/installatie projecten. Om relaties te informeren over nieuwe producten, ontwikkelingen en acties wordt er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd. Deze nieuwsbrief wordt zowel digitaal verstuurd als traditioneel afgedrukt en verstuurd per post. Met het ontwerp van de nieuwsbrief is hiermee uiteraard rekening gehouden. 

www.anker.nu

Folder Senioren Thuisservice

Senioren Thuisservice biedt niet-medische particuliere thuiszorg voor ouderen aan, waardoor zij langer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen. U kunt hierbij denken aan het helpen bij huishoudelijke taken, lichamelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging. Om de bekendheid en mogelijkheden van Senioren Thuisservice te vergroten heb ik een folder ontwikkeld waarin het een en ander wordt uitgelegd. Deze folder is verspreid bij diverse relevante locaties zoals wachtkamers, bibliotheken en dergelijke. Uiteraard is de folder volledig in lijn met de ingezette huisstijl ontworpen.